Biuletyn Informacji Publicznej

StartBiuletyn Informacji Publicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. centrali: (58) 349 1111, tel./fax kancelarii: (58) 301 1615

NIP: 584-09-55-985

e-mail: bip@gumed.edu.pl
WWW: www.gumed.edu.pl