StartWładze
Rozwiń

REKTOR
prof. dr hab. Marcin Gruchała

e-mail: rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1000, fax: (58) 520 4038

PROREKTOR DS. NAUKI
prof. dr hab. Tomasz Bączek

e-mail: prorektor.nauka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1001

PROREKTOR DS. STUDENCKICH
dr hab. Tomasz Smiatacz

e-mail: prorektor.student@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1008

PROREKTOR DS. KLINICZNYCH
prof. dr hab. Edyta Szurowska

e-mail: prorektor.klinika@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1003

PROREKTOR DS. ROZWOJU I ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. Jacek Bigda – pierwszy zastępca Rektora

e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1052

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
prof. dr hab. Maria Dudziak

e-mail: dziekan.lekarski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1006

PRODZIEKANI

dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. uczelni
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Marek Niedoszytko
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
prof. dr hab. Michał Żmijewski

DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
prof. dr hab. Michał Markuszewski

e-mail: dziekan.farmacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1283

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Maciej Jankowski
dr hab. Anita Kornicka
dr hab. Bartosz Wielgomas

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
prof. dr hab. Andrzej Basiński

e-mail: dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1249

PRODZIEKANI

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Piotr Lass
prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

DZIEKAN MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG i GUMed
prof. dr hab. Igor Konieczny

e-mail: dziekanat@biotech.ug.gda.pl
tel.: (58) 523 6320, fax: 523 6430

PRODZIEKANI

dr hab. Sylwia Jafra, prof. uczelni
prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. dr hab. Michał Obuchowski
prodziekan ds. nauki
dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. uczelni
prodziekan ds. rozwoju

KANCLERZ
mgr Marek Langowski

e-mail: kanclerz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1104, (58) 349 1010, fax: (58) 344 7336

data aktualizacji: 10.12.2019 r., godz. 09:20