StartWładze

REKTOR
prof. dr hab. Marcin Gruchała

e-mail: rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1000, fax: (58) 520 4038

PROREKTOR DS. ROZWOJU I ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. Jacek Bigda – pierwszy zastępca Rektora

e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1052

PROREKTOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann

e-mail: prorektor.ewaluacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1002

PROREKTOR DS. KLINICZNYCH
prof. dr hab. Edyta Szurowska

e-mail: prorektor.klinika@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1003

PROREKTOR DS. NAUKI
prof. dr hab. Michał Markuszewski

e-mail: prorektor.nauka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1001

PROREKTOR DS. STUDENCKICH
dr hab. Tomasz Smiatacz

e-mail: prorektor.student@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1008

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
prof. dr hab. Radosław Owczuk

e-mail: dziekan.lekarski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1006

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Ewa Słomińska
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr
dr hab. Maria Bieniaszewska
dr hab. Kamil Chwojnicki
prof. dr hab. Aida Kusiak
prof. dr hab. Paweł Zagożdżon
prodziekani ds. dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
prof. dr hab. Wojciech Kamysz

e-mail: dziekan.farmacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1283

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz
prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
prodziekan ds. dydaktycznych, I zastępca
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

e-mail: dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1249

PRODZIEKANI

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prodziekan ds. promocji i rozwoju, I zastępca
prof. dr hab. Piotr Wąż
prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Magdalena Błażek
prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich
prof. dr hab. Marcin Renke
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr

DZIEKAN MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG i GUMed
dr hab. Ewelina Król, prof. UG

e-mail: dziekanat@biotech.ug.gda.pl
tel.: (58) 523 6320, fax: 523 6430

PRODZIEKANI

dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed
prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Anna Żaczek
prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju

p.o. KANCLERZA
prof. dr hab. Jacek Bigda

e-mail: kanclerz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1104, (58) 349 1010, fax: (58) 344 7336

data aktualizacji: 29.12.2023 r., godz. 07:30