StartStudia
Rozwiń

Podstawowe dokumenty:

Uchwała Senatu nr 55/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów wspólnych dla kierunku Sustainable Drug Discovery (514 KB) * Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/2022 Senatu GUMed z dnia 26 września 2022 r. - Informacje ogólne o kierunku Sustainable Drug Discovery (S-DISCO) w ramach projektu: Erasmus Mundus Joint Master Degree Program (339 KB) * Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/2022 Senatu GUMed z dnia 26 września 2022 r. - Efekty uczenia się z odniesieniem do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji dla studiów na kierunku Sustainable Drug Discovery (S-DISCO) w ramach projektu: Erasmus Mundus Joint Master Degree Program (267 KB) * Załącznik nr 3 do Uchwały nr 55/2022 Senatu GUMed z dnia 26 września 2022 r. - Plan studiów kierunku Sustainable Drug Discovery (S-DISCO) w ramach projektu: Erasmus Mundus Joint Master Degree Program (282 KB)


data aktualizacji: 15.09.2021 r.